Tong en Lipriempjes

Pijn bij het voeden kan komen door een te korte tongriem. Ik help met het diagnostiseren van tong- en lipriem problemen.Ik geef onder andere scholing en symposia over dit onderwerp.

Samen met mijn collega Maaike van Broekhoven zijn wij assistente bij tandarts Kirsten Slagter die tongriem en lipriempjes behandelt met behulp van elektrotoom.
We geven daar een kort lactatiekundig advies (zie www.tongriem.com).

Samen met mijn collega Maaike van Broekhoven geven we lezingen en scholingen over tong en lipband problematiek. In 2015 hebben we 3 keer een multidisciplinair symposium georganiseerd. En ik heb meegewerkt aan het document van de NVL over tong- en lipriem problematiek.